Lions GlostrupForsideLionsfilmLions Glostrup0 % til administrationLørdagsmarked på Glostrup TorvKræmmer- og loppemarked 2019DonationerVenskabsklubLinks
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Støttekoncert med Lune Carlsen og Søren Sebber
Lions Club Glostrup arrangerer støttekoncert med Lune Carlsen og Søren Sebber i Glostrup Bio til fordel for klubbens humanitære arbejde

>> Læs mereKlik her for besøge Nextwave

 Fakta om Lions

Lions er en verdensomspændende organisation med ca. 1,4 millioner kvinder og mænd som medlemmer.

Lions blev oprettet i USA i 1917 på en tid, hvor mange syntes, at verden behøvede mere medleven og mindre selvoptagethed.

Lions organisationens grundstamme er de lokale Lions klubber. Typisk med et medlemstal fra 20 til 40 medlemmer.

På verdensplan er der ca. 46.000 klubber, der hver for sig har en meget stor selvbestemmelsesret inden for nogle overordnede rammer. F.eks. engagerer man sig ofte i samfundets forhold, men ikke politisk og ikke religiøst.

Lions har tilsluttet sig FN's deklaration om menneskerettigheder og arbejder for samfundsforståelse og fred. 

Lions kom i 1950 til København. I dag er der ca. 7.300 medlemmer af Lions Danmark i alle egne af landet, fordelt på godt 300 klubber.

Lions er en udadvendt organisation, der gennem mange og spændende aktiviteter indtjener penge til støtte eller forebyggelse, hvor samfundet måske har svært ved at nå ind.

Lions har en skarp skillelinie mellem de indsamlede midler og medlemmernes kontingenter, idet kontingentmidlerne dækker administration og medlemsaktiviteter, hvorimod de indsamlede midler ubeskåret anvendes i det humanitære støttearbejde.

 

 Lions formål globalt

 • At skabe og opretholde forståelse og respekt for sameksistensen mellem verdens befolkning
 • At fremme principperne om en redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab
 • At være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd
 • At forene klubberne i venskab og godt kammeratskab og gensidig forståelse
 • At danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse. Dog således, at klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelse
 • At opfordre personer til gennem deres medlemsskab at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding.

 Lions etiske grundlag

 • Udfør dit arbejde på en måde, der skaber tillid
 • Stræb efter at gøre dit arbejde fremgangsrigt
 • Køb ikke din fremgang på andres bekostning
 • Vær loyal mod andre og ærlig mod dig selv
 • Er du i tvivl om din handlemåde, så optræd mod andre, som de bør optræde mod dig selv
 • Gør venskab til et mål - ikke er middel
 • Opfyld dine medborgerlige forpligtelser
 • Hjælp dine medmennesker i deres vanskeligheder
 • Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse
 • Byg op i stedet for at bryde ned.
 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark