Lions Glostrup



ForsideLionsfilmLions Glostrup0 % til administrationLørdagsmarked på Glostrup TorvKræmmer- og loppemarked 2019DonationerVenskabsklubLinks
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Støttekoncert med Lune Carlsen og Søren Sebber
Lions Club Glostrup arrangerer støttekoncert med Lune Carlsen og Søren Sebber i Glostrup Bio til fordel for klubbens humanitære arbejde

>> Læs mere



Klik her for besøge Nextwave

 

Helt speciel økonomi med to adskilte pengekasser

 

0 procent til administration

 

Når Lions siger, at pengene går ubeskåret til et eller andet formål, er det mere end korrekt.
En Lions-klub har to pengekasser:
Aktivitetskassen
hvor overskuddet fra aktiviteterne og de indsamlede midler opbevares, indtil de udbetales til humanitære formål.
Klubkassen

som betaler klubbens administration.

Penge heri kommer udelukkende fra medlemmernes kontingent. Al administration og mødeaktiviteter betales af medlemmernes kontingent.

 

Læs mere

 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark