Hjem - Lions Glostrup

Menu

Donationer - inden administrationsudgifter

Lions Club i Glostrup er bygget op ganske som enhver forening med et antal medlemmer, en valgt bestyrelse, udvalg o.lign. Der er medlemsmøder en gang om måneden. Møderne opdeles mellem planlægning af kommende arrangementer, der skal skaffe eller fordele penge til et bestemt formål, samt foredrag og socialt og kammeratligt samvær.

Lions bygger på at arbejde humanitært i et fællesskab, hvor den enkelte bruger af sin fritid og sine evner på at hjælpe, hvor der er behov. Det gælder både i lokalområdet, i Danmark og i udlandet. Ingen kan melde sig ind i en Lions-klub, de bliver bedt om det. Vi vil gerne sikre, at folk er aktive, når de kommer, og at de er indstillet på at bruge tid og kræfter på at hjælpe andre.

Helt special økonomi med to adskilte pengekasser

Når Lions siger, at indsamlede penge fra aktiviter går ubeskåret til et eller andet formål, er det mere end korrekt.

Aktivitetskassen
I aktivitetskassen opbevares nettooverskuddet fra de enkelte aktiviteter og de indsamlede midler opbevares, indtil de udbetales til forudbestemte humanitære formål.

Klubkassen
Penge heri kommer udelukkende fra medlemmernes kontingent. Al administration af klubben og klubbens mødeaktiviteter betales af medlemmernes kontingent.
 

Følg Lions