Hjem - Lions Glostrup

Menu

Donationer - sådan søges en donation

Informaton inden ansøgning indsendes !
                                                                                                               
Lions Club Glostrups formål er at støtte projekter/aktiviteter indenfor det humanitære og sociale område. Primært lokalt, blandt unge og ældre.

Foruden at støtte i det lokale område, støtter vi også internationale hjælpeprojekter gennem Lions Danmark.

Ansøgninger kan komme fra foreninger eller lign.

Lions Club Glostrup yder som hovedregel ikke hjælp til enkeltpersoner. 
Støtte til enkeltpersoner kan evt. imødekommes, såfremt projektet er af humanitær karakter. Kunne f.eks. være at hjælpe gennem en udstationering på et hospital i et nødlidende område.

En ansøgning skal altid indeholde:
- navn ,adresse, telefonnummer og evt. mailadresse på foreningen
- kontaktperson, samt en beskrivelse af denne persons tilknytning til projektet
- en kort projektbeskrivelse
- en tidsplan
- et budget for projektet
- er det en "kørende" forening, skal regnskabet for det seneste regnskabsår vedlægges.
 
Ansøgningen skal fremsendes til:
Lions Club Glostrup, att. Jeannette Nielsen
                                                                                                                  
via e-mail: jeannnettte ved gmail prik com

Følg Lions