Hjem - Lions Glostrup

Menu

Om Lions - etisk grundlag

Lions etiske grundlag

  • Udfør dit arbejde på en måde, der skaber tillid
  • Stræb efter at gøre dit arbejde fremgangsrigt
  • Køb ikke din fremgang på andres bekostning
  • Vær loyal mod andre og ærlig mod dig selv
  • Er du i tvivl om din handlemåde, så optræd mod andre, som de bør optræde mod dig selv
  • Gør venskab til et mål - ikke er middel
  • Opfyld dine medborgerlige forpligtelser
  • Hjælp dine medmennesker i deres vanskeligheder
  • Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse
  • Byg op i stedet for at bryde ned.

Følg Lions