Hjem - Lions Glostrup

Menu

Om Lions - formål globalt

Lions formål globalt

Lions har tilsluttet sig FN's deklaration om menneskerettigheder og arbejder for samfundsforståelse og fred.

  • At skabe og opretholde forståelse og respekt for sameksistensen mellem verdens befolkning
  • At fremme principperne om en redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab
  • At være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd
  • At forene klubberne i venskab og godt kammeratskab og gensidig forståelse
  • At danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse. Dog således, at klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelse
  • At opfordre personer til gennem deres medlemsskab at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding.
     

Følg Lions